"สำหรับผู้เข้าประกวดต้องมีบัญชี (Account) สำหรับจัดทำข้อมูลภายในระบบ Digital Tourism
ท่านสามารถขอรับ Account ได้ผ่านทาง Line : motsdt (แจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)"
หรือ มีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ ตามข้อมูลด้านล่าง
Top